1_b.png

Základné esencie biznisu

13_10 Základné esencie biznisu AP BB (FB cover).jpg

 

Podnikanie je lekciou úspechov aj vlastných zlyhaní. Je zmesou odvahy, inštinktu, vytrvalosti, či fantázie. Ale aj príležitosťou nájsť zdravú rovnováhu.

ČO SA DOZVIETE?

  • najväčšie chyby v prvých rokoch podnikania
  • úprimný biznis, úprimná komunikácia, úprimné biznis partnerstvá
  • byť zdravý a zároveň podnikať nie je samozrejmosť - nastavte si work/life balance
  • prečo je strach a neistota najlepší priateľ podnikateľa

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Imrich Kovaľ – analytik, konzultant a obchodník, mentor a konzultant v oblasti online biznisov. Zakladateľ e-biznis inkubátora MERINEO zameraného na online rozvoj malých a stredných podnikov. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy.

KEDY?

13.10. 2020

16:00 – 18:00 hod.

KDE?

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.10. 2020 do 23.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené