1_b.png

Začnite podnikať online

2_6_-Začnite-podnikať-online-(FB-cover).jpg

 

Načo myslieť pred začatím budovania e-shopu, a aký typ zvoliť ? Predstavíme vám viaceré platformy e-shopov, zistíte ako správne využívať marketingové a analytické nástroje pre úspech vašej značky na e-commerce trhu.

ČO SA DOZVIETE

  • Prečo začať podnikať v e-commerce
  • Na čo si dať pozor pred začatím predaja na e-shope
  • Výber správnej platformy na predaj
  • Stratégia predaja na vašom e-shope
  • Využívajte efektívne marketingové kanály
  • Analytické nástroje pre e-shopy

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Anton Drozda – majiteľ marketingovej agentúry BigWay.sk, ktorá sa zameriava na komplexné zastrešenie marketingových aktivít značiek po celom Slovensku. Pôsobil na rôznych marketingových pozíciách v e-commerce, turizme ale aj retaile. Prioritne sa venuje  marketingovým stratégiám, dizajnu a tvorbe web stránok a e-shopov.

KEDY

2.6. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 29.5. 2020 do 15:00 hod.

KONTAKTY: ap.po@npc.sk alebo +421 948 076 423

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.