1_b.png

Zacieľte svoju online reklamu na zákazníkov!

22.11_Zacieľte svoju online reklamu na zákazníkov!_RP BB(FB cover).jpg

 

Pri správne nastavenej kampani môžete dramaticky zvýšiť svoje tržby. Ak ju nastavíte nesprávne, vynaložené prostriedky neprilákajú nových zákazníkov ani nezvýšia obraty. Viete čo sa aktuálne považuje za najefektívnejší spôsob cielenia reklamy v online inzertnej sieti? Aké sú vaše možnosti v online reklame a čo vám ponúkajú najväčší svetoví lídri v tejto oblasti? Príďte sa inšpirovať na náš odborný seminár.

ČO SA DOZVIETE

  • aký je najefektívnejší spôsob cielenia reklamy
  • koľko takáto reklama stojí
  • ako si vyhodnocovať kampane, nastavenia a stratégie
  • aké druhy reklamy môžete využiť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Jozef Búry – obchodník, marketér a zakladateľ online marketingovej agentúry Zelený Pes zameranej na výkonnostný online marketing. Pomáha firmám v rozbehu a raste ich biznisu v online prostredí. Mení klientom ich online návštevníkov na reálnych zákazníkov.

KEDY

22.11.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Keynes Café

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10

974 01 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 13.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.