1_b.png

Začali podnikať v realitách

10.9.-Začali-podnikať-v-realitách-(FB-cover).jpg

 

Vypočujte si podnikateľský príbeh o tom, ako vznikala realitná skupina MGM. Jeho zakladateľ porozpráva o jej vzniku a čím všetkým si musel prejsť.

DOZVIETE SA

  • Ako vznikol nápad podnikať s realitami
  • Aké náročnejšie obdobia a nástrahy sa objavili v začiatkoch podnikania
  • Aké boli najväčšie výzvy, ktorými si prešli a ako ich zvládli
  • Ako sa im podarilo vybudovať realitnú skupinu MGM
  • Čo plánujú ďalej a odporúčania pre začínajúcich podnikateľov

 

VÁŠ LEKTOR

Mgr. Mário Glos C.I.P.S., - od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM. Je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, viceprezident Narks (Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska),  člen americkej asociácie realitných maklérov, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing.

KEDY

10.9. 2020

18:00 - 20:00

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 6.9. 2020 do 22:00


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené