1_b.png

Webstránka pre vaše budúce podnikanie

12_09_Vytvorte si vlastný web_final, BA (FB cover).jpg

 

Chcete začať podnikať, ale chýba vám webstránka? Na workshope zistíte ako sa vytvára - od inštalácie wordpressu, cez ssl certifikát, po nahratie témy, až po jej samotné vytvorenie. NEZABUDNITE si doniesť vlastný notebook, pretože odídete s vlastným webom.

ČO SA DOZVIETE?

  • úvod do problematiky webov - domény, hosting, teoretické predpoklady na fungovanie
  • varianty a typy webstránok - od portfólií po veľké korporátne weby
  • wordpress - výhody/nevýhody
  • woocommerce a jej nasadenie
  • prepojenie webov a sociálnych sietí, analytika, SEO

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok a marketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

KEDY?

12.9.2019, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKT: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.9. 2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.