1_b.png

Vzorec na úspešný názov značky

15_7 Vzorec na úspešný názov značky_AP TN (FB cover).jpg

 

Premýšľate nad názvom vašej budúcej značky? Na workshope zistíte na čo treba myslieť,  akým chybám sa vyhnúť a získate veľa  užitočných tipov a inšpirácií. A možno niektorí  odídu aj s hotovým názvom firmy.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vymyslieť názov značky a na čo všetko pri tom nezabudnúť
  • prečo je dôležitá zapamätateľnosť a neutralita a ďalšie atribúty
  • čo je to branding a ako vytvoriť nielen názov firmy, ale aj úspešnú značku
  • ako si pomocou bezplatných online nástrojov vytvoriť logo alebo prvé tlačoviny či online reklamné formáty

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ivica Ďuricová - majiteľka firmy Adlervia s.r.o., ktorá sa venuje kreatívnemu copywritingu, namingu a poradenstvu. Okrem podnikania je aj autorkou kníh a spoluautorkou článkov a publikácií, ktorých obsahom sú inšpiratívne podnikateľské nápady. Stála pri zrode Združenia mladých podnikateľov Slovenska, čím sa aktívne snaží pomáhať začínajúcej mladej generácii podnikateľov.

KEDY

15.7. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 10.7. 2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.tn@npc.sk alebo +421 948 047 790

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.