1_b.png

Využite Facebook v podnikaní naplno

05_08-Využite-Facebook-v-podnikaní-naplno-AP_NR--(FB-cover).jpg

 

Buďte viditeľný na najväčšej sociálnej sieti na svete a oslovte správne publikum! Na workshope sa sústredíme na základné možnosti cielenia reklamy na facebooku a efektívne investovanie peňazí do reklamných kampaní.

ČO SA DOZVIETE?

  • FB reklamný účet, ako ho založiť a načo slúži
  • Facebook pixel
  • Príspevky na Facebooku
  • Typy reklám na Facebooku
  • Súťaže
  • A/B testovanie na Facebooku
  • Vyhodnocovanie reklám - Facebook metriky dôležité pre Váš biznis

 

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Marek Petrovič - konzultant v oblasti výkonnostného marketingu so zameraním na sociálne média.. Skúsenosti nazbieral na slovenských aj zahraničných projektoch. Stál pri fungovaní mnohých veľkých projektov a e-shopov značiek (Pamas, ARTMIE, eyerim, EXIsport a pod). Je majiteľom performance marketingovej agentúry.

KEDY?

5.8.2021        

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk tel.: 0918 199 865

Ukončenie registrácie: 30.07.2021

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené