1_b.png

Vytvorte si vzťahy s budúcimi zákazníkmi

24_6 Vytvorte si vzťahy s budúcimi zákazníkmi AP (FB-cover).jpg

 

Už dávno nefunguje, že keď na zákazníka dostatočne tlačíte, tak si váš produkt kúpi. Dnešný zákazník sa rozhoduje na základe mnohých premenných, ktoré je dobré poznať. Predajom sa to celé len začína, a teda tú najľahšiu časť máte za sebou a môžete sa začať venovať zákazníkom. Na workshope využijeme určite aj múdrosť skupiny a inšpirujeme sa navzájom.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako zákazníka po motivovaní kúpiť aj správne onboardovať
  • čo je metodika BAAIDAS
  • ako identifikovať a využiť potenciál v budovaní vzťahu so zákazníkmi
  • ako na vytváranie zákazníckej skúsenosti a posilňovanie brandu

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Michal Hamar, MBA - lektor, kouč, tréner, konzultant a špecialista rozvoja s dlhou praxou v korporátnych spoločnostiach. Absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

24.6.2021, 16:30 – 18:30 hod.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC, Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 23.6.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené