1_b.png

Vytvorte si e-shop a zarábajte I.

07_04_Vytvorte-si-eshop-a-zarabajte-I_AP-(FB-cover).jpg

 

Ak chcete začať podnikať, v dnešnej dobe je priam nevyhnutné, aby ste mali aj e-shop. Prihláste sa na  naše podujatie a zistite ako si vytvoriť vlastný e-shop tak, aby bol pre vašich budúcich zákazníkov prehľadný a hlavne „user friendly“.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké typy webstránok poznáme, ich výhody a nevýhody
  • ako sa vytvárajú webstránky a čo je pri tom dôležité vedieť
  • prepojenie webstránok a sociálnych sietí

VAŠÍM LEKTOROM BUDE

Mgr. Tomáš Kovalinka PhD., úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok a marketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

KEDY?

7.4.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 4.4.2021 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené