1_b.png

Vytvor si vlastný web

cover_Vytvor si vlastný web.png

 

Webová stránka je pre firmu často prvým kontaktom s potenciálnym zákazníkom. Tak ako aj pri osobných stretnutiach je dôležité zanechať dobrý prvý dojem, tak aj webová stránka prezrádza mnohé o kvalitách a schopnostiach firmy. Či už návštevník prichádza na stránku z mobilného telefónu alebo počítača s UHD monitorom, rozloženie prvkov na stránke sa musí vhodne prispôsobiť. Preto pri vytváraní webovej stránky kladieme dôraz na čitateľnosť textu, ktorá je pre zvýšenie pútavosti vhodne doplnená názornými obrázkami vhodnej veľkosti.

Neváhajte a prihláste sa na tento workshop, kde sa naučíte vytvoriť si vlastnú webovú stránku.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Po stiahnutí a inštalácii Wordpressu ho nakonfigurujeme a pokúsime sa vytvoriť zopár jednoduchých stránok. Naučíme sa ako ďalej postupovať, ak už máme registrovanú doménu a je spárovaná s niektorým z web hostingových programov. Využijeme FTP prístup na uloženie nových súborov a vytvorenie jednoduchej testovacej stránky. Aby sme našu novú stránku ozvláštnili, vyberieme si jednu z mnohých farebných schém, ktoré Wordpress ponúka. Vytvorená webová stránka bude nasledujúci mesiac dostupná online. FTP prístupy, ktoré dostanete, môžete naďalej využívať po obmedzenú dobu a stránku upravovať aj po skončení workshopu.

Workshop je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, treba však ovládať prácu so súbormi a textovým editorom ako MS Office Word. Dozviete sa všetky potrebné informácie ku inštalácii Wordpressu na novo založený web a vysvetlíme si nasledujúce pojmy: WEB, URL, DNS, HTTP, HTML, FTP, PHP, CMS, server, databáza a WordPress

ČO JE TO WORDPRESS?

WordPress je open source softvér, ktorý sa využíva na vytvorenie webovej stránky, blogu alebo aplikácie. Ponúka neobmedzené možnosti a nádherné dizajny. Je jedným z najobľúbenejších bezplatných CMS (content management system) systémov, ktorého jednoduché rozhranie je podobné bežnému textovému editoru. Jeho výhodou je jednoduchá inštalácia, správa, a taktiež množstvo pluginov, ktorými vieme rozširovať jeho funkcionalitu a prispôsobiť si tak webovú stránku svojim potrebám. Medzi hlavné pluginy patrí e-shop, galéria, newsletter, fórum alebo analytika.

KEDY?

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 19. januára 2023 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- počítač s webovým prehliadačom a myšku,

- mobilný telefón pre kontrolu responzívnosti webu,

- niekoľko krátkych textov s obrázkami alebo YouTube videami o vašej skutočnej alebo fiktívnej firme, osobe alebo myšlienke, ktorú chcete prostredníctvom webovej stránky ukázať svetu,

- odporúčame pracovať na 2 monitoroch,

- kreativitu a dobrú náladu :)

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené