1_b.png

Vydajte sa vlastnou cestou!

04.06.-Vydajte-sa-vlastnou-cestou_AP_TRNAVA-(FB-cover).jpg

 

Máte svoj podnikateľský projekt či skôr sen, ale bojíte sa ho zrealizovať? Aby sme sa občas pustili do neistých vôd, potrebujeme len dodať odvahu a počuť, že sa to dá. O svojich podnikateľských začiatkoch, úspechoch a úskaliach vám na našom podujatí porozpráva úspešná podnikateľka.

DOZVIETE SA

  • že sa netreba báť začať

  • čo netreba podceniť a na čo sa treba pripraviť

  • ako sa vyhnúť prvým prešľapom v biznis podnikaní

KTO JE VAŠA LEKTORKA

Mgr. Janka Žifčáková – je zakladateľkou a konateľkou značky ZIVA, ktorá je zhmotnením jej autorského dizajnu. Venuje sa ručnému tkaniu a svoju tvorbu vníma v komplexnejšej podobe ako zážitok, čo sa snaží sprostredkovať záujemcom a klientom tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

KEDY

04.06.2019

16:00-18:00 hod.

KDE

Kalokagatia – centrum voľného času

Strelecká 1

917 01 Trnava

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 04.06.2019 do 9:00 h.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľs trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.ska www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.