1_b.png

Vizuálna komunikácia v biznise

10.10 Komunikuj vizualne v biznise_ AP (FB cover).jpg

 

Na seminári hravou formou pochopíte základy aj pokročilé princípy programu Canva a grafického dizajnu. Naučíte sa vyvolať pozitívny prvý dojem a vyťažiť z neho dobrý predaj. Lektor vás naučí, ako si vybudovať silnú brand identitu a štýl budúcej firmy, aby si vás klienti obľúbili. Tiež ako program Canva možno využiť v marketingu na sociálnych sieťach, či v email marketingu.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je vizuálna komunikácia v biznise a prečo je dôležitá
  • ako vytvoriť kreatívny grafický dizajn s programom Canva
  • najnovšie trendy v Canve a tabu princípy
  • ako vytvoriť pozitívny prvý dojem a osloviť zákazníkov
  • konkrétne ukážky úspešnej vizuálnej komunikácie v biznise

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Silvio Michal – ecommerce konzultant v agentúre ui42 digital a certifikovaný špecialista, ktorý sa úspešne podieľal na tvorbe email marketingu pre slovenské a české ecommerce weby a vzdelávacie projekty. Zameriava sa na email marketing pretože prináša vyšší predaj. Medzi jeho klientov patria: Poradca Podnikateľa, Kameň a zdravie, BOSP.sk, EBENICA COFFEE, Trenkwalder Innovations a iní.

KEDY?

10.10.2019, 17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.