1_b.png

Video zo správnych ingrediencií

12.06. Video zo správnych ingrediencií_RP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

Rozpovedzte svoj podnikateľský príbeh kreatívnym spôsobom! Namiešajte si s nami jedinečné video z tých správnych ingrediencií pre vás! Zvýšite tak sebavedomie sebe i svojej značke a svojej firme zlepšíte image „na prvý pohľad“.

ČO SA DOZVIETE

  • typy videí a výber toho správneho
  • dobré video nemusí byť drahé
  • aký distribučný kanál zvoliť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ľubomír Šimko – zakladateľ agentúry Kreativ Gang, mladý, odvážny kreatívec so skúsenosťami s organizovaním originálnych kampaní a budovaním brand identít nových značiek, jeho klientami sú spoločnosti ako Red Bull, Philip Morris, SWAN, Slovenská Sporiteľňa a ďalší.

Ondrej Hajník – spoluzakladateľ Visual Gangu, videu a fotkám sa venuje už od strednej školy, na vysokej sa zameral na väčšie komerčnejšie projekty a reklamné videá, neskôr prednášal na svojej Alma mater, spolupracuje s klientmi ako Pivovary Topvar, Adidas a mnoho iných.

KEDY

12.06.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Nová Synagóga – Centrum pre súčasné umenie a kultúru

Zadný vchod - Kaviareň

J. M. Hurbana 220/11

010 01 Žilina

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.06.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.