1_b.png

Uspej s e-shopom cez UX design

12_11 Uspej s e-shopom cez ux design_AP (FB cover).jpg

 

Príďte na naše ďalšie podujatie o e-shope a zistite, ako veľmi sú dôležité emócie pri správaní spotrebiteľa a kde využiť UX design. Taktiež sa dozviete ako zaujať cieľovú skupinu produktami, ktoré sa rozhodnete predávať vašim budúcim zákazníkom.

ČO SA DOZVIETE?

  • UX design a jeho použiteľnosť
  • analýza a rozbeh eshopu
  • príklady úspešných eshopov z praxe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Martin Krupa – spoluzakladateľ agentúry ui42, ktorá poskytuje internetové a webové služby. Zaujíma sa najmä o oblasť UX (user experience), ktorú zároveň propaguje na konferenciách a odborných workshopoch. Je spoluzakladateľom Slovenskej user experience asociácie (SUXA) a autorom knihy: E-shop od nápadu po úspech, v ktorej priblížil všetko, čo potrebujete vedieť o fungujúcom e-shope.

KEDY?

12.11.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.11.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.