1_b.png

Umelá inteligencia v marketingu

20_4 Umelá inteligencia v marketingu AP (FB cover).jpg

 

Čo je to Artificial intelligence (AI) - umelá inteligencia - a ako vám môže v biznise pomôcť? Nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac. Ako funguje, ako sa dá využiť? Na seminári vám to zrozumiteľne vysvetlíme. A ukážeme si aj príklady využitia AI v praxi a marketingu.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo sú to učiace sa stroje
  • umelá inteligencia a marketing
  • explicitné programovanie vs. algoritmy machine learning
  • digitalizácia a cloud – nutné predpoklady využitia AI
  • kam ísť po inšpirácie ak chcem začať s AI
  • ukážky využitia umelej inteligencie v praxi

VAŠÍM LEKTOROM BUDE

Ing. Rastislav Talárovič, ktorý sa online marketingu a novým technológiám venuje už viac ako 10 rokov. Dlhodobo prednáša o marketingu a „big data“, dva roky pôsobil aj ako Google Certified Trainer. Momentálne pracuje ako Head of Marketing vo firme SOS electronic.

KEDY?

20.4.2021

9:00 - 12:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 18.4.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené