1_b.png

Tvorba svadobných videí: natáčanie a strih v Adobe Premiere Pro

14.6.-Tvorba-svadobných-videí-natáčanie-a-strih-v-Adobe-Premiere-Pro_cover.jpg

 

Spoznajte hlavné nástroje potrebné pre tvorbu svadobných videí. Lektorka vás prevedie základnými postupmi a zorientuje v prostredí nakrúcania svadobných videí od výberu digitálnej zrkadlovky, jej nastavenia, až po strih v programe Adobe Premiere.

ČO SA DOZVIETE

 • základné vybavenie potrebné k nakrúcaniu
 • ako si správne nastaviť fotoaparát v režime video
 • ako nakrúcať jednotlivé časti dňa
 • ako na letecké zábery s dronom
 • základné vybavenie potrebné ku strihu
 • ako si nastaviť projekt
 • akú strihovú skladbu zvoliť
 • ako na strih krátkeho klipu
 • kde hľadať hudbu do videí
 • praktické rady pre vysokú rýchlosť pri strihaní

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Bc. Eva Čarnogurská - absolventka Mediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Tvorbe svadobných videí sa venuje od roku 2015. Za 7 rokov vytvorila viac ako 120 svadobných videí a klipov.  Na konte má 3 dokumentárne filmy a je zakladateľkou vlastnej značky Umelecké videá Ewelin. Ako sama hovorí: „Je to najkrajšia práca, akú som kedy robila“. O svadobné videá je dnes veľký záujem, preto by rada pomohla novým začínajúcim tvorcom.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
V úvode si zhrnieme základné vybavenie potrebné pre nakrúcanie a prácu v terénu. Ukážeme si na praktických ukážkach ako nakrúcať jednotlivé časti svadobného dňa – prípravy nevesty a ženícha, poďakovanie rodičom, obrad (civilný a cirkevný), gratulácie, hostinu, umelecké portréty, letecké zábery s dronom. Na záberoch si ukážeme, kde sa postaviť, ako sa zladiť s fotografom, prípadne s druhým kameramanom. Účastníci dostanú krátky svadobný klip „rozstrihaný“ na jednotlivé scény. Spolu si vyskladáme klip a prejdeme základné nastavenie projektu v Adobre Premiere Pro a ukážeme si ako postupovať pri strihu klipu. Ukážeme si kde a ako vybrať správnu hudbu do videa a v závere si zhrnieme praktické rady pre rýchly strih.

ČO JE ADOBE PREMIERE PRO A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Premiere Pro je softvér na strih videí. Súčasťou je Adobe Creative Cloud, ktorý zahŕňa strih videa a grafický dizajn. Je používaný pre televízne vysielanie, ako je BBC a CNN. Používa sa k úprave celovečerných filmov.

KEDY

14.6.2022

17:00 - 20:00 hod

KDE

Online – MS Teams

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 • Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné.

 

PRIHLÁSENIE:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z týchto alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, nedoporučene): Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice
 • osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete tu.
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie:
12.6.2022 do 24:00 alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Podujatie, ako jednorazová ad hoc forma skupinového poradenstva „Špeciálne workshopy“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk  v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené