1_b.png

Trendy v marketingu na rok 2020

24_8 Trendy v marketingu na rok 2020_AP NR (FB cover).jpg

 

Komunikujte strategicky a cielene s budúcim publikom už od začiatku podnikania. Workshop je určený pre ľudí, ktorí chcú podnikať efektívne a využívať najnovšie nástroje marketingu.

ČO SA DOZVIETE

  • aké sú súčasne trendy v marketingu
  • ako komunikovať značku od prvého príspevku
  • najefektívnejšie nástroje v roku 2020
  •  generácia TIK TOK
  • chyby začiatočníkov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Aktívne sa venuje grafickému dizajnu a tvorbe webstránok, príprave tlačových a propagačných materiálov. Vedie vlastný tím kreatívcov vytvárajúci marketingové stratégie pre mnohé spoločnosti. V súčasnosti zastáva aj pozíciu Marketing Specialist pre spoločnosť Fores Technology Group.

KEDY

22.9. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Coworking Steel Tower

Kalnická cesta 12

934 01 Levice

KONTAKT: Tím Akceleračného programu NPC Nitra : ap.nr@npc.sk alebo +421 948 056 436

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.9. 2020 do 12:00 hod.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené