1_b.png

Trendy na Instagrame I.

27.1_BA_-Trendy-na-Instagrame-I_cover.jpg

 

Budúci podnikatelia, aj v roku 2022 prinášame online podujatia, ktoré vás pripravia na svet podnikania. Témou podujatia bude Instagram a jeho dôležitosť pri predaji. Dosah a množstvo používateľov robia z Instagramu ideálny marketingový nástroj a my si povieme ako ho dobre nastaviť. Po teoretickej prednáške získate možnosť absolvovať aj praktické pokračovanie (prihláste sa TU).

ČO SA DOZVIETE

  • Instagram prehľad 
  • Instagram založenie účtu
  • Instagram vlastnosti a funkcie
  • Rozdiely v komunikácii B2B a B2C

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marek Petrovič – profesionál s praxou v rôznych oblastiach marketingu, počas ktorej si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International kde spoznal Google Ads PPC kampane. Riadil výkonnostné kampane v 7 krajinách, ale aj vo firme ui42 digital kde končil na pozícií social media project manager a CMO.

KEDY?

27.1.2022

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.


Ak ste z iného ako Bratislavského kraja a zaujíma vás táto téma, prihláste sa na rovnaký seminár určený pre záujemcov o podnikanie v ďalších regiónoch: Trendy na Instagrame I. - REGIÓNY


Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujati e a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 25.1.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.