1_b.png

Tipy a triky ako začať úspešne podnikať

26_05_Tipy_a_triky_ako_zacat_uspesne_podnikat_cover.jpg

 

Pre dosiahnutie úspešného biznisu je potrebné zvážiť všetky dôležité aspekty budúceho podnikania - určiť kľúčové veci, zvážiť riziká, nastaviť si priority a spojiť ich do jedného. Chcete vedieť ako rozbehnúť úspešné podnikanie a čo všetko treba pred začiatkom zvážiť? Prihláste sa na naše podujatie, ktoré vás namotivuje, a kde získate zaujímavé tipy a triky, čo všetko môže vášmu budúcemu podnikaniu pomôcť.

ČO SA NAUČÍTE? 

 • analýza potrieb zákazníka
 • techniky predaja
 • stretnutia s kľúčovými zákazníkmi
 • verbálna a neverbálna komunikácia so zákazníkom
 • užívateľská skúsenosť
 • predaj online vs. predaj offline
 • B2B vs. B2C predaj

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Mgr. Imrich Kovaľ – analytik, obchodník, aktuálne mentor a konzultant v oblasti online biznis prostredia. Viac ako 14 rokov sa venuje online biznisu s dôrazom na Open Source redakčné systémy. Je zakladateľom e-biznisu MERINEO, kde s tímom ľudí pomáha klientom s ich online riešeniami, firemnými prezentáciami, produktovými webmi, e-shopmi a propagáciou projektov prostredníctvom online marketingu.  

KEDY?

26.5.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Coworking NPC

Karadžičova 2

Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe - osobne v deň konania podujatia
 • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk minimálne 1 deň pred podujatím.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 25.5.2022 do 14:00  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Počet miest je limitovaný.


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Účasť je bezplatná.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.