1_b.png

Tipy a triky ako predávať

20.5.2019_Tipy a triky ako predávať(FB cover).jpg

 

Mať dobrý vzťah so zákazníkom je cieľom každého predávajúceho. Pokiaľ sa chystáte podnikať, musíte sa naučiť zamerať na správnu cieľovú skupinu, rozpoznávať signály záujmu a nezáujmu vašich zákazníkov. Na seminári sa tiež dozviete, ako dospieť k dohode a kompromisu na stretnutiach. Lektor vám prezradí, čo je potrebné pri verbálnej a neverbálnej komunikácii so zákazníkmi, ako zvládať námietky a správne realizovať predaj produktov a služieb.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú techniky predaja v priamom kontakte
  • ako správne chápať potreby svojich zákazníkov
  • rozhodovanie človeka - tajomstvá psychológie
  • čo je nevyhnutné pri stretnutí s kľúčovým zákazníkom

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Michal Hamar – kouč, lektor, tréner, konzultant a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

20.5.2019, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

KONTAKTY: ap@npc.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.5.2019 do 12:00

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. 

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené