1_b.png

Ten najlepší dopravca

21.03. Ten najlepší dopravca_RP_NITRA_cover.jpg

 

Taxi, autobus či kamión? V akomkoľvek druhu dopravy môžete byť jednotkou! Na vaše otázky dostanete fundované odpovede od nášho experta, ktorý patrí v problematike dopravy medzi špičku. Nepremeškajte bezplatný seminár, ktorý vás posunie ďalej!

ČO BUDE NA PROGRAME

  • výber vhodnej formy podnikania v doprave
  • podnikanie na základe voľnej živnosti
  • odborná spôsobilosť
  • podnikanie v cestnej nákladnej a cestnej osobnej doprave
  • prevádzkovanie taxislužby

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Norbert Gyürüsi – právnik a podnikateľ, ktorý v roku 2016 založil konzultačnú spoločnosť FreyaCorp, kde s tímom profesionálov poskytuje služby v oblasti práva, účtovníctva a manažmentu. Počas svojej kariéry pomohol úspešne naštartovať svoje podnikanie už desiatkam podnikateľov, problematike dopravy a jej legislatívnej úprave sa venuje od roku 2012.

KEDY

21.03.2019

13:00-17:30 hod.

KDE

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.03.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie inforácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.