1_b.png

Študent, ktorý uspel

15_1 Študent, ktorý uspel_AP PO (FB cover).jpg

 

Podnikateľská cesta Daniela Shypa sa začala ako sen mladého študenta, ktorý prišiel na Slovensko s odhodlaním začať podnikať. Vďaka jeho cieľavedomosti a daru reči, postupne vybudoval marketingovú spoločnosť. Ale verte, začínal úplne niekde inde...

ČO SA DOZVIETE

  • ako sa zo zahraničného študenta stal majiteľ slovenskej marketingovej agentúry
  • neustále vzdelávanie a všeobecný prehľad ako základ podnikateľského úspechu
  • dôležitosť určenia priorít
  • plány a ciele do budúcnosti

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Daniel Shyp – konateľ a zakladateľ marketingovej agentúry MY Brand Agency, ktorá sa venuje téme online marketingu a podnikaniu už niekoľko rokov. Pracoval na reklamných projektoch pre najväčších slovenských a zahraničných hráčov na online trhu – medzi jeho najznámejších klientov patrí napr. Toyota, Harley-Davidson, ExiSport, Slovenská pošta a mnohé ďalšie.

KEDY

15.01. 2020

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova Unicentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.01. 2020 do 12.00 h


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.