1_b.png

Stresové situácie v začiatkoch biznisu

10_06_AP_stresove situacie v začiatkoch biznisu (FB cover).jpg

 

Chcete vedieť rozpoznať, čo sa vo vás deje z pohľadu neurovedy a ako nájsť tie správne spôsoby na zachovanie rovnováhy medzi pracovnou efektivitou a spokojnosťou? Lektorka vás oboznámi o pôsobení stresu na organizmus a následné budovanie odolnosti voči nemu.

ČO SA DOZVIETE

  • čo všetko nám spôsobuje stres a ako ho zvládať
  • kedy nám stres ubližuje a kedy naopak pomáha
  • ako si udržať a zvyšovať odolnosť v náročných obdobiach
  • ako si zachovať chladnú hlavu a schopnosť sústrediť sa na priority

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Zuzana Reľovská, ktorá vyštudovala psychológiu a pôsobí ako konzultant v oblasti rozvoja organizácií, lídrov a talentov. Mala možnosť pracovať na globálnych projektoch, s lídrami rôznych úrovní, regiónov, či biznis odvetví. Pôsobí ako ne­závislý HR konzultant a kouč, prenáša tému prevencie pred vyhorením do pracovného prostredia prostredníctvom rozvoja lídrov.

KEDY?

10.6.2020, 17:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail v pdf formáte

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 8.6.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.