1_b.png

Sprievodca marketingom na sociálnych sieťach

cover_12_05_Sprievodca-marketingom.jpg

 

Marketing na sociálnych sieťach treba vedieť robiť správne. Naučte sa to s nami! Na rôznych sieťach totiž platia rôzne pravidlá, ktoré zaručujú úspech. Na kurze si ukážeme tipy, ako využiť sociálne siete na maximum.

ČO SA NAUČÍTE?

 • aká sociálna sieť je vhodná pre prezentáciu a komunikáciu vašej firmy
 • pre koho vytvárať obsah a ako si vytvoriť stratégiu
 • čo na sieťach robiť a čomu sa vyhnúť
 • čo a ako komunikovať na rôznych sociálnych sieťach
 • ako zaujať a získať pozornosť
 • ako si definovať cieľovú skupinu
 • na čo je dobrý mediálny plán
 • ktoré čísla sú dôležité pri vyhodnotení aktivít na sieťach

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Simona Kubán – špecialistka na predajnú psychológiu v online prostredí. Podniká v digitálnom marketingu, v súčasnosti je výkonnou riaditeľkou SCR interactive. Spoločnosť pôsobí cez 13 rokov na najvyššej úrovni v oblasti digitálneho marketingu.

KEDY?

12.5.2022

9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
 • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 9.5.2022 do 14:00  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené