1_b.png

Spoznajte influence marketing

02_12_Spoznajte-influence-marketing_RP+AP_cover.jpg

 

Chcete sa dozvedieť čo je to influence marketing? Na podujatí zistíte, ako funguje a ako je vďaka nemu možné zarábať. Ako si vybrať správneho influencera a koľko cca stojí? Aj o tom môžete na našom podujatí networkovať.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako funguje influence marketing?
  • aké sú nástroje na analýzu a manažment influencerov?
  • ako by mala vyzerať spolupráca s influencerom?
  • ako merať výsledky a načo si dávať pozor?

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Jana Malaga - Content marketing specialist & managing director. Zakladateľka a organizátorka súťaže BLOGER ROKA®. V roku 2016 založila Asociáciu blogerov, ktorá edukuje a spája viac ako 200 slovenských blogerov. Riadi svoju agentúru Content agency, ktorá sa zameriava na nastavenie obsahovej stratégie, tvorbu obsahu a na spoluprácu so slovenskými a českými influencermi.

KEDY?

2.12.2021, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 30.11.2021 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené