1_b.png

Spoznaj technologickú dielňu

Spoznaj technologickú dielňu.png

 

Máme tu pre vás pripravený ďalší bootcamp! Tentokrát pôjde o štvordňový cyklus workshopov zameraný na objavenie technológií, ktoré ponúka naša dielňa. Naučíte sa správne ovládať laser, vytlačiť si model pomocou 3D tlačiarne, obsluhovať CNC frézu alebo potlačiť si reklamné predmety vlastným logom vďaka rezaciemu plotru. Tak neváhajte a prihláste sa!

KEDY?

Pondelok - 21. 6.2021 od 17:30 do 20:30

Utorok - 22. 6.2021 od 17:30 do 20:30

Streda - 23. 6.2021 od 17:30 do 20:30

Štvrtok - 24. 6.2021 od 17:30 do 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

PROGRAM: 

21. 6. Spoznaj technologickú dielňu – Laser

Prvý deň začneme úvodom do laserovania a krátkou teóriou. Ukážeme si typy laserov, ich princíp fungovania a správneho nastavenia. Zameriame sa na možnosti použitia lasera, povieme si, aké sú vhodné materiály na laserovanie a vysvetlíme si rozdiely medzi 2D a 3D modelmi. Naučíme sa základné funkcie v softvéri CorelDRAW a nadobudnuté znalosti reálne vyskúšame pri laserovaní MDF dosky. Tiež si ukážeme ako je možné gravírovať do oblých predmetov pomocou rotačného nadstavca.

22. 6. Spoznaj technologickú dielňu – 3D tlač

Na našom druhom stretnutí sa naučíme celý proces tvorby modelu za pomoci 3D tlačiarne. Ukážeme si možnosti modelovacích programov, čo všetko 3D tlačiareň dokáže, aké materiály sú na trhu a všetky praktické rady. Zároveň budete mať možnosť vidieť prácu PLA tlačiarne, aj SLA tlačiarne, ktorá tvorí zo živice. Každý z vás si z podujatia odnesie aj malú drobnosť vyrobenú na 3D tlačiarni.

23.06. Spoznaj technologickú dielňu – CNC fréza

V úvode podujatia sa dozviete, čo je to CNC fréza, o jej histórii a dôležitosti jej využitia v súčasnosti. Tiež si povieme, aké sú rozdiely medzi hobby a profesionálnymi strojmi. Ďalej si predstavíme niekoľko typov nástrojov vhodných na obrábanie a ukážeme si na príkladoch ich používanie. Vysvetlíme si techniku Inlay, aj ako správne navrhnúť a nastaviť spôsob obrábania. Navrhneme si jednoduché logo, pri ktorom si prejdeme celým procesom výroby a opracovania.

24.06. Spoznaj technologickú dielňu – rezací ploter

V posledný deň nášho cyklu workshopov si predvedieme prácu nášho rezacieho plotra, ktorý dokáže vyrezať presný návrh do nažehlovacej alebo samolepiacej fólie, vhodnej na vytvorenie polepu reklamných predmetov alebo interiéru. Rozoberieme si typy materiálov, ktoré môžeme rezať a ich použitie. V programe CorelDRAW si navrhneme logo, ktoré vyrežeme na rezacom plotri a pomocou termolisu zafixujeme fóliu na tričku.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný CorelDRAW program alebo jeho Trial verzia na 15 dní

- nainštalovaný program Fusion 360, 3D builder a Prusaslicer

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako jednorazová forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené