1_b.png

Spoznaj, kto sa skrýva za značkou „Roeback“

12_11 Roeback kto _AP_PO (FB cover).jpg

 

Spoznajte akčnú ženu, ktorá sa nebála ísť za svojím podnikateľským snom. Majiteľka úspešného e-shopu zameraného na športové oblečenie vám prezradí, ako vznikal jej nápad, názov, priblíži vám celý proces podnikania vo svete internetu.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vznikol nápad založenia e-shopu so športovým oblečením
  • čo sa skrýva pod jeho názvom
  • začiatky podnikania, finančná náročnosť e-shopu
  • plány a vízie do budúcnosti firmy

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Eszter Bačkaiová – majiteľka spoločnosti Roeback, s.r.o., www.roeback.sk, ktorá spája zatiaľ 4 svetové značky, z ktorých 2 sú exkluzívne partnerstvá priamo zo zahraničia. Po rokoch praxe a so získanými skúsenosťami z iných e-shopoch sa rozhodla ísť vlastnou cestou.

KEDY

12.11.2019

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova Unicentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.11.2019 do 12.00 h


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.