1_b.png

Splnila som si sen – mám vlastnú kaviareň

9_7_Splnila-som-si-sen---mám-vlastnú-kaviareň-(FB-cover).jpg

 

Mať vlastnú kaviareň je snom mnohých ľudí. A hoci vôňa čerstvej kávy je jedným z najkrajších zážitkov, kaviarenský biznis je tvrdý oriešok. Príďte ho rozlúsknuť spolu s Luciou Kazdovou, ktorá porozpráva o svojich začiatkoch v podnikaní pri prevádzke vlastnej kaviarne.

ČO SA DOZVIETE?                                                                                                    

  • O čom je podnikanie v skutočnosti – predstava vs realita.
  • Stačí len chcieť, alebo musíte aj vedieť?
  • Ako v sebe objaviť podnikateľa.
  • Na čo sa nedá vopred v podnikaní pripraviť.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Lucia Kazdová – celé roky sa pohybuje v gastropriemysle. Je trénerkou, konzultantkou a školiteľkou soft skills zručností pre zamestnancov v HORECA segmente. Rozhodla sa zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti a v tomto roku si otvorila svoju vlastnú kaviareň.

KEDY

9.7. 2020

16:30 – 18:30 hod.

KDE

Kafé Džezva

Tehelná 4

960 01 Zvolen

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 8.7.2020 do 13.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).
Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.