1_b.png

SLUŽBY NPC V KOCKE Nový dizajn pre vaše podnikanie

9.4.2019 Sluzby NPC v kocke_cover.jpg

 

Ako vám môže Národné podnikateľské centrum (NPC) pomôcť pri podnikaní, alebo pri jeho rozbehu? Na seminári vám predstavíme naše služby v kocke a možnosti ich využívania v prospech vašej dizajnérskej praxe.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • komplexné predstavenie služieb a výziev pre nepodnikateľov i podnikateľov
  • technológie a služby kreatívnej dielne Creative Point
  • Národná cena za dizajn a Štátny štatistický zber v kultúre. Mária Rišková a Ľubica Kollárová zo Slovenského centra dizajnu (SCD) vám poskytnú informácie prečo je prezentácia a štatistika dôležitá pre vaše dizajnérske podnikanie.

KEDY

9.4.2019

9.00-11.00 hod.

KDE

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

Watsonova 4, miestnosť F13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 08.04.2019 do 13.00 hod.


Motivačné podujatie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program, Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.