1_b.png

Si značka? Predaj sa!

25.06.-Si-značka-Predaj-sa_AP+RP_SA-(FB-cover).jpg

 

Či už podnikáte, alebo o podnikaní uvažujete, vaše meno je vaša značka a vedieť ju úspešne predať je umenie. Môžeme vás tomuto umeniu priučiť na našom interaktívnom podujatí, na ktorom spojíme základy tvorby značky s tréningom efektívneho predaja, vzájomnou interakciou a networkingom.

DOZVIETE SA

  • prečo sa venovať budovaniu značky

  • ako vytvoriť silnú značku

  • prečo je dôležité poznať poslanie, víziu, misiu a hodnotu vášho podnikania

  • ako získať sebaistotu v argumentácii

  • akú má váš nápad šancu uspieť

  • či je vaša značka nastavená správne

VAŠI LEKTORI SÚ

Mgr. Peter Dlhý – založil rodinnú agentúru Jungletrip, ktorá s vášňou a radosťou sprevádza firmy džungľou reklamy, vytvára kreatívne veci a podporuje podnikateľov, aby ich značka rástla a naberala na hodnote.

Ing. Soňa Vigašová – profesionálna školiteľka a odborníčka na predaj, v súčasnosti riadi obchod a uvedenie na trh nových produktov výživových doplnkov Gam´s .

KEDY

25.06.2019

16:30 - 21:00 hod.

KDE

Coworking Šaľa

Vlčanská 6/A

927 01 Šaľa

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.06.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Podaktivity 1.7 Rastový program a Networkingové stretnutie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Podaktivity 1.4 Akceleračný program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.