1_b.png

Si značka? Predaj sa!

25.06.-Si-značka-Predaj-sa_AP+RP_SA-(FB-cover).jpg

 

Či už podnikáte, alebo o podnikaní uvažujete, vaše meno je vaša značka a vedieť ju úspešne predať je umenie. Môžeme vás tomuto umeniu priučiť na našom interaktívnom podujatí, na ktorom spojíme základy tvorby značky s tréningom efektívneho predaja, vzájomnou interakciou a networkingom.

DOZVIETE SA

  • prečo sa venovať budovaniu značky

  • ako vytvoriť silnú značku

  • prečo je dôležité poznať poslanie, víziu, misiu a hodnotu vášho podnikania

  • ako získať sebaistotu v argumentácii

  • akú má váš nápad šancu uspieť

  • či je vaša značka nastavená správne

VAŠI LEKTORI SÚ

Mgr. Peter Dlhý – založil rodinnú agentúru Jungletrip, ktorá s vášňou a radosťou sprevádza firmy džungľou reklamy, vytvára kreatívne veci a podporuje podnikateľov, aby ich značka rástla a naberala na hodnote.

Ing. Soňa Vigašová – profesionálna školiteľka a odborníčka na predaj, v súčasnosti riadi obchod a uvedenie na trh nových produktov výživových doplnkov Gam´s .

KEDY

25.06.2019

16:30 – 19:30 hod.

KDE

Coworking Šaľa

Vlčanská 6/A

927 01 Šaľa

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.06.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Podaktivity 1.7 Rastový program a Networkingové stretnutie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Podaktivity 1.4 Akceleračný program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.