1_b.png

SEO pre začiatočníkov

05_11_SEO pre začiatočníkov_AP_ZA (FB cover).jpg

 

Optimalizácia pre internetové vyhľadávanie, alebo Search Engine Optimization (SEO) je súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky. Na workshope sa dozviete, ako vám SEO optimalizácie a správne nastavenie pomôžu k lepším pozíciám vo vyhľadávaní a pritiahnutiu budúcich klientov na váš web.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • aké metódy a postupy zahŕňa SEO
  • rozdiel medzi „On-page SEO“ a „Off-page SEO“
  • analýza kľúčových slov a optimalizácia titulkov
  • najčastejšie chyby na vašom webe

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Martin Macík – pracuje ako projektový manažér pre firmu GoodRequest, kde má na starosti manažment webových projektov a mobilných aplikácií, kapacity tímov a obchod. Zaoberá sa tvorbou webstránok a fascinuje ho marketing prostredníctvom sociálnych sietí, tvorba videí a affiliate marketing.

KEDY

5.11.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitný vedecký park

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.11.2019 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.