1_b.png

S kamerou okolo celého sveta

26_11_2020----S-kamerou-okolo-celého-sveta---Laci-Kobulský-AP_PO-(FB-cover).jpg

 

Vypočujte si podnikateľský príbeh Laciho, ako sa z milovníka extrémnych športov stal profesionálny kameraman a fotograf, ktorý zachytáva tie najlepšie kúsky profesionálnych kitesurferov v najkrajších kútoch našej planéty.

ČO SA DOZVIETE

  • Čo ho priviedlo k extrémnym športom a prečo práve kitesurfing
  • Ako sa dostal ku kamere a fotografovaniu
  • Aké to je cestovať pracovne po celom svete a aké sú pozitíva a negatíva tohto života
  • Aké je to točiť dokument o majstrovi sveta v kiteboardingu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

MSc. Matej (Laci) Kobulský – Vyštudovaný marketér, jeden z mála profesionálnych kitesurferov na Slovensku. Roky pôsobí ako inštruktor a lektor kitesurfingu v zahraničí, kde teraz natáča videá nie len pre klientov ako sú kite centrá, dovolenkové rezorty,ale aj značky ako napríklad HUAWEI. Spolupracuje s najznámejšímí svetovými kiteboardistami, ako napríklad 5-násobný majster sveta Aaron Hadlow, o ktorom natočil dokument.

KEDY

17.12. 2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 14.12.2020 do 12:00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené