1_b.png

S dobrým menu k dobrému menu

26_9 S dobrým menu k dobrému menu_AP_ZV (FB cover).jpg

 

Mať reštauráciu či motorest je snom mnohých ľudí. Je to však náročný biznis, kde sa úspech dostaví až po dlhej dobe. Ale stojí to za to. Napríklad ak vám chodí na halušky prezident. O tom, a o ďalších zaujímavostiach z gastrobiznisu vám viac prezradí spolumajiteľka rodinnej firmy prevádzkujúcej reštauráciu.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • v čom je podnikanie v gastronómii špecifické a náročné
  • aké sú výhody podnikania v rodinnej firme
  • čo sú najdôležitejšie faktory úspechu v gastronómii
  • ako si získať vernosť zákazníka a ako ho nestratiť
  • dá sa v súčasnosti začať podnikať v gastronómii “na zelenej lúke”?

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Katarína Pulišová – už viac ako 20 rokov pracuje ako vedúca prevádzky v rodinnej reštaurácii SALAŠ HRON, ktorú zakladali jej rodičia. Počas celého obdobia prešla všetkými pozíciami a hoci v súčasnosti riadi prevádzku, vypomáha aj v kuchyni, alebo obsluhuje hostí. Hovorí, že v rodinnej firme musíte byť jednoducho všetkým.

KEDY

26.9.2019

16:30 - 18:30 hod.

KDE

Pizzeria di Stefano Copparoni

Parkovací dom Zvolen Západ

Tulská ulica 6/A

960 01 Zvolen

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.9.2019 do 12.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

- účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.