1_b.png

Rozbehnite sa na instagrame

27_10-Rozbehnite-sa-na-instagrame-AP-BB-(FB-cover).jpg

 

Instagram je najrýchlejšie rastúca sociálna sieť s obrovským marketingovým potenciálom. Zistite jeho možnosti, zvoľte správnu stratégiu a nájdite vašu cieľovú skupinu pre váš budúci biznis. Spoznajte princípy predaja, nastavte strategickú obsahovú komunikáciu a z followerov urobte svojich klientov.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vybudovať biznis na Instagrame
  • čo má obsahovať úspešný profil na Instagrame
  • ako vyťažiť najviac zo Stories

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Stanislava Vrbová – má 13 ročné skúsenosti s prácou v IT oblasti na rôznych pozíciách. Venuje sa príprave marketingovej stratégie pre spoločnosti aj začínajúcich podnikateľov a tvorbe webových stránok. Vedie workshopy zameraná na online marketing, sociálne siete a tvorbu webových stránok /eshopov pre začínajúcich podnikateľov, marketérov, študentov.

KEDY

27.10.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Priestor coworking

M. Rázusa 13

984 01 Lučenec

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 26.10.2021, do 13.00 hod.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK). Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené