1_b.png

Riadenie podnikateľského projektu – Praktický workshop

3_12 Riadenie podnikateľského projektu – Praktický workshop_AP KE (FB cover).jpg

 

Úspešný podnikateľský projekt prináša prospešné zmeny, či už pre jednotlivca, alebo pre spoločnosť. Platí rovnica : úspech akéhokoľvek projektu = spokojnosť všetkých zúčastnených. Prakticky zameraný workshop vám pomôže pozrieť sa na rozbehnutie a následné vedenie vašej firmy očami manažéra – podnikateľa.

DOZVIETE SA

  • rozpoznanie záujmu potencionálnych partnerov
  • dôležitosť otvorenej komunikácie
  • riadenie samého seba a dosahovanie výsledkov

VÁŠ LEKTOR JE

Rudolf Takáč projektový manažér, v roku 2006 založil tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus, špecializuje sa na pomoc firmám a organizáciám v oblasti projektového a procesného riadenia. Riadil viaceré významné projekty (eContent Plus, Interreg, PROPASS, eBTS), prednášal na prestížnom IPMA World Congress 2014 v Rotterdame, je prezidentom Spoločnosti pre projektové riadenie. Venuje sa aj vydavateľskej činnosti zameranej na projektový manažment.

KEDY

3.12. 2019

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Creative industry Košice, n.o.

Kasárne/Kulturpark – budova Alfa

Kukučínova 2

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29. 11. 2019 do 12.00 hod


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.