1_b.png

Prvý dojem druhýkrát neurobíme

10_10 Prvý dojem druhýkrát neurobíme_AP_PO (FB cover).jpg

 

Sme čoraz viac pohltení digitálnym svetom a zabúdame na bežné sociálne interakcie. Rovnako to platí aj vo svete biznisu. Ak cítite, že aj vy potrebujete vypnúť počítač, pozrieť svojmu klientovi priamo do očí a zažiť biznis v skutočnom svete, tak príďte medzi ľudí a získajte cenné biznis zručnosti.

DOZVIETE SA

  • čo je pri prvom dojme rozhodujúce
  • ako predstaviť seba alebo svoju firmu
  • čo o nás prezrádza reč tela
  • ako sa pripraviť na prvé stretnutie s klientom/zákazníkom

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Mgr. Veronika Fitzeková – má praktické dlhoročné skúsenosti s komunikáciou. Počas svojej profesionálnej kariéry spolupracovala s televíziami, novinami i rozhlasom, vyše 14 rokov pôsobila ako hovorkyňa VÚC. Externe vyučuje na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove a vedie tréningy zamerané na komunikáciu a etiketu. Je členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

KEDY

10.10.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.10.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.