1_b.png

Prezentácia, ktorá zaujme aj presvedčí

11.04. Prezentácia, ktorá zaujme aj presvedčí_AP_PIEŠŤANY (FB cover).jpg

 

Nenudiť, neotráviť, nezapliesť sa, nebáť sa. To sú základy dobrej prezentácie. Plus schopnosť vypichnúť dôležité. Poďte s nami popracovať na svojich schopnostiach zaujať a presvedčiť publikum, klientov či obchodných partnerov.

ČO SA DOZVIETE

  • ako prezentovať seba a firmu verejnosti, či obchodným partnerom
  • čoho sa pri prezentácii a vystupovaní na verejnosti vyvarovať
  • základné prezentačné zručnosti

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Lucia Drábiková, PhD. – je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja, pôsobila v televízii Karpaty ako vedúca produkcie, publikuje, prednáša, má skúsenosti v oblastiach poradenstva, sociálnej práce s rodinami, public relations, mládežníckej a regionálnej politiky.

KEDY

11.04.2019

9:30 -12:30 hod.

KDE

Centrum pomoci pre rodinu

Poštová 1

92101 Piešťany

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.04.2019 do 9:00 h.


Skupinové poradenstvo - odborné poradenstvo: jednorazové odborné poradenstvo sa organizuje v rámci podaktivity 1.4. Akceleračný program Národného projektu NPC v regiónoch – TT kraj. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené