1_b.png

Presvedčivá argumentácia v biznise

10_12 Presvedčivá argumentácia v biznise  AP (FB cover).jpg

 

Vedieť presvedčivo a asertívne komunikovať s biznis partnermi a so zákazníkmi nie je vždy jednoduché. Dá sa to vôbec naučiť?  Zistite na vlastnej koži, akú moc má správna argumentácia a prečo je pre vaše budúce podnikanie a tvorbu komunity taká dôležitá.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo všetko je dôležité, aby ste boli pri argumentácii presvedčiví
  • vyskúšate a overíte si možné situácie v praxi medzi ostatnými účastníkmi
  • naučíte sa ako pracovať s iným názorom a ustáť situáciu v kolektíve
  • budovať prepojenie s publikom v rámci nadväzovania kontaktov

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Michal Hamar - lektor, kouč, tréner, konzultant a špecialista na rozvoj s viac ako 10 ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach. Absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY?

10.12. 2019, 17:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC

Karadžičova 2 - Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.12. 2019 do 12:00

Kontakt: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Podpora sieťovania (networking), ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA:

Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.