1_b.png

Prespite u nás – ako uspieť na trhu s ubytovaním

25_09_19_Prespite-u-nás-–-ako-uspieť-na-trhu-s-ubytovaním_LC-(FB-cover).jpg

 

Dá sa na súčasnom preplnenom trhu s ubytovaním ešte presadiť, získať hostí, neprerobiť? Aké kanály využívať, aby sme neplatili vysoké provízie? Čo očakávajú dnešní hostia? Sme konkurencia, alebo si vieme práve spoluprácou v regióne pomôcť?

ČO SA DOZVIETE

  • prečo je dôležité mať definovaného ideálneho zákazníka
  • aké majú dnešní cestovatelia očakávania a potreby
  • ako sa presadiť na trhu
  • ako vyskladať portfólio distribučných kanálov
  • ako nastaviť cenu a ako s ňou pracovať
  • ako pracovať s referenciami od hostí a ako s nimi zvýšiť obsadenosť svojho zariadenia

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Lucia Kazdová – lektorka, koučka a zakladateľka projektu expertklub – Rozvoj HORECA lídrov. S poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu spolupracuje už 9 rokov. Jej poslaním je vybaviť zamestnancov a manažérov odbornými informáciami, zručnosťami, vedomosťami a myslením, ktoré im zaručia dlhodobo udržateľné výsledky v práci, či vo vlastnom podnikaní. Spolupracuje s hoteliermi po celom Slovensku a tiež s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v oblasti merania kvality služieb a vzdelávania zamestnancov.

KEDY

25.9.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE

Priestor coworking

M. Rázusa 13

984 01 Lučenec

KONTAKT

Tím Rastového programu Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.9.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.