1_b.png

Prečo vyhorieť, keď môžete zažiariť?

20_11 Prečo vyhorieť, keď môžete zažiariť_AP (FB cover).jpg

 

Dozviete sa, prečo sa v poslednej dobe tak často hovorí o syndróme vyhorenia. Prečo sú ohrození najmä tí, ktorých práca najviac baví. Ako rozpoznať jednotlivé príznaky i štádiá? Ukážeme si techniky, ktoré môžu pomôcť predchádzať neželaným následkom pri vašom budúcom biznise. Po krátkom teste sa dozviete, ako ste na tom momentálne vy sami.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo znamená syndróm vyhorenia a aké sú jeho fázy
  • ako sa vyhorenie líši od stresu
  • aké sú rizikové faktory vedúce k vyhoreniu
  • ako rozpoznať príznaky u iných a čo robiť
  • rady a tipy ako predísť vyhoreniu

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Zuzana Reľovská - vyštudovala psychológiu, téme vyhorenia sa venuje už viac ako 10 rokov. Ako konzultant v oblasti rozvoja organizácii, lídrov a talentov, mala možnosť pracovať na globálnych projektoch a pracovať s lídrami rôznych úrovní, regiónov, či biznis odvetví. Pôsobí ako nezávislý HR konzultant a kouč, prenáša tému prevencie pred vyhorením do pracovného prostredia prostredníctvom rozvoja lídrov.

KEDY?

20.11.2019

18:00 - 20:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20.11.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji.

Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.