1_b.png

PPC reklama pre začiatočníkov aj pokročilých

24.10.-PPC-reklama,-BB,-INT-(FB-baner).jpg

 

Máte internetový obchod (e-shop) a neviete, ako ho zlepšiť, na čo sa zamerať, čo sledovať? Láka vás mať viac zákazníkov a vyššie zisky? Pomôže vám s tým PPC (pay-per-click) reklama. Príďte, získajte nové poznatky a zkonzultujte s lektorom váš vlastný online marketing.

Ak ešte nemáte vytvorený Google AdWords účet, alebo tento systém používate iba krátko, využite naše bezplatné skupinové odborné poradenstvo a príďte sa 28.10.2019 dozvedieť viac o tom, ako nastavovať a spúšťať kampane, ako voliť vhodné kľúčové slová, aké sú tipy a triky na optimalizáciu kampaní, aké nám Google ponúka reklamné formáty, či ako kampane vyhodnocovať a merať ich úspešnosť.

Skúsený lektor Patrik Roob vás prevedie celým systémom marketingu a re-marketingu cez systém Google AdWords a pomôže vám posunúť váš biznis dopredu. Príďte, získajte nové poznatky a skonzultujte s lektorom váš vlastný online marketing.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Tento seminár je určený iba pre vlastníkov e-shopu.

 

ČO SA DOZVIETE?

 • čo je vlastne Google AdWords a ako táto služba funguje
 • ako si založiť účet v systéme AdWords
 • ako pracovať s kľúčovými slovami a nastaveniami reklamy
 • ako si správne vybrať cieľovú skupinu a budget,
 • ako vyhodnocovať účinnosť reklám
 • ako optimalizovať reklamy
 • ako si nastaviť re-marketing
 • tipy a triky pre začiatočníkov aj mierne pokročilých

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Patrik Roob vás oboznámi s princípmi toho, ako správne nastavovať kampane cez Google AdWords.

KEDY?
28.10.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica

KONTAKT: npint_bb@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 23.10.2019 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

 

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy