1_b.png

Postavte svoje podnikanie na nohy

10_09_Postavte svoje podnikanie na nohy_AP_Piešťany(FB cover).jpg

 

Vy ešte váhate, či začať podnikať? Svoj úspešný príbeh vám vyrozpráva Linda Hnatová, ktorá vybudovala úspešnú agentúru, venujúcu sa výberu personálu na zaoceánske a riečne lode. Príďte si ju vypočuť! A ktovie, možno práve jej príbeh vám dodá odvahu postaviť sa na vlastné nohy.

DOZVIETE SA

  • ako veľmi sa zmení váš život, keď začnete podnikať
  • ako sa nebáť vziať príležitosť do vlastných rúk
  • že aj keď sa zdá, že je to nemožné, tak sa sny dajú plniť

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnatová – po práci v nadnárodných spoločnostiach išla vlastnou cestou. Založila Concordia Agency s.r.o., ktorá sa zaoberá náborom personálu na riečne a zaoceánske lode. Pohybuje sa v slovenskom i medzinárodnom obchode. Venuje sa aj lektorovaniu a konzultáciám v oblasti riadenia a biznis protokolu.

KEDY

10.9.2019

10:00-12:00 hod.

KDE

Centrum pomoci pre rodinu

Poštová 1

921 01 Piešťany

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 9.9.2019 do 14:00 h.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.