1_b.png

Podnikateľský príbeh – Kura Harabura

11_11_Podnikateľský-príbeh--Kura-Harabura-(FB-cover).jpg

 

Chcela synom obliekať niečo netuctové. A tak si začala oblečenie navrhovať sama. Presne také aké chcela. Kreatívne, vtipné. A začala ho v roku 2016 predávať vo svojom obchodíku. Pridala zopár milých doplnkov a vytvorila značku s jej typickým rukopisom. 

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Zora Puškáčová, pôvodne vyštudovaná právnička. Zmenila však povolanie a stala sa z nej grafická dizajnérka, fotografka, ale najmä zakladateľka značky Kura Harabura. Tvorí hlavne netuctové štýlové oblečenie s kreatívnymi textami a poukazuje na čoraz väčší problém plagiátorstva v kreatívnom odvetví.

KEDY?

11.11.2020, 10:00 – 12:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 9.11.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Motivačná aktivita, ako jedna z foriem informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené