1_b.png

Podnikateľský príbeh – Concordia Agency

9_7 Podnikateľský príbeh – Concordia Agency_AP TT (FB cover).jpg

 

Po niekoľko ročnej práci v rôznych nadnárodných spoločnostiach sa rozhodla začať podnikať. Majiteľka spoločnosti Concordia Agency, s.r.o. vám povie, o jej podnikateľských začiatkoch, ako sa vypracovala na úspešnú podnikateľku a s akými úskaliami sa na tejto ceste musela vysporiadať.

DOZVIETE SA

  • čo vás čaká pri vstupe do podnikateľského prostredia
  • čo netreba podceniť a na čo sa treba pripraviť
  • ako na počiatočné ťažkosti

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnatová – je zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti Concordia Agency s.r.o., ktorá sa zaoberá náborom personálu na riečne, ale i zaoceánske lode. Pohybuje sa v Slovenskom, ale i medzinárodnom obchode. Okrem vlastného podnikania sa tiež venuje lektorovaniu a konzultáciám z oblasti riadenia a biznis protokolu.

KEDY

9.7. 2020

14:00 - 16:00 hod.

KDE

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 6.7. 2020 do 14:00 h.

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk alebo +421948046357

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.