1_b.png

Podnikanie s tradíciou: Novohrad, Gemer-Malohont

28_06_Podnikanie-s-tradíciou-Novohrad-a-GemerMalohont_BB_AP-(FB-cover).jpg

 

Spríjemnite si letný podvečer na inšpiratívnom stretnutí s lokálnymi podnikateľkami, ktoré prostredníctvom ručnej práce cez svoje produkty reprezentujú tradície, vidiek, prírodu a úctu k tomuto všetkému. Nájdite motiváciu na našom networkingu, získajte nové kontakty.

ČO SA DOZVIETE

  • praktické rady a skúsenosti podnikateľov
  • pokazíš, nezarobíš? - akým chybám predchádzať
  • aké sú vhodné formy marketingu
  • neformálne stretnutie s možnosťou získať nové kontakty
  • čaká na vás „ochutnávka“ produkcie našich hostí

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Janett Horstmann -  profesionálna koučka, lektorka a konzultantka. Venuje sa začínajúcim i fungujúcim malým podnikateľom a živnostníkom, ktorým pomáha dosahovať ich ciele. Založila o.z. Podnikavci Novohradu a organizuje rôzne stretnutia a školenia v Priestor coworking v Lučenci, ktoré podporujú a prepájajú podnikateľov.

HOSŤAMI SÚ

Andrea Ďurčová – majsterka čierneho remesla, vyštudovaná kováčka vybudovala vlastnú kováčsku dielňu a dnes sa prezentuje nielen na remeselných trhoch ale aj cez svoju vlastnú značku A.T.K. sro.

Margaréta Hlbocká – zo záľuby ktorou bolo šitie, tkanie či tvorba ľudových krojov sa stala pracovná náplň a dnes pod značkou „Margaret“ z jej dielne vychádzajú krásne kúsky inšpirované folklórom.

Katarína Slaninová – boj s kožnými problémami v jej okolí intuitívne vyústil do tvorby vlastného mydla. Dnes je z nej odborníčka na kozmetiku vo vlastnej mydlárni: KS – prírodné mydlá.

Elena Škorňováreprezentuje značku „Sladký košík“, ktorá vyrába výnimočné produkty z čistého ovocia a byliniek v podobe džemov, nátierok a sirupov podľa receptov prastarých mám.

KEDY

28.6.2021

16:30 – 19:30

KDE

Priestor coworking

M. Rázusa 13

984 01 Lučenec

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.6. do 23.00 hod.


Networking (podpora sieťovania), ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.