1_b.png

Podnikanie počas školy? II.

8_4 Podnikanie počas školy  II AP NR (FB cover).jpg

 

Ďalší  štvrtok sa pozrieme na skúsenosti investičného analytika a podnikateľa, ktorý nie len pracuje so startupmi ale rozvíja aj ten svoj. Povieme si bližšie ako len dobrý nápad nestačí a ako vzťahy robia dobrý startup.

ČO SA DOZVIETE

  • s akými problémami sa lektor stretáva u svojich začínajúcich klientov
  • prečo klientom radí stavať na vzťahoch a dobrom tíme okolo startupu  
  • prečo sú spätná väzba a rozhovory s potenciálnymi investormi  dôležité
  • ako lektor vníma startup scénu na Slovensku
  • kde lektor vidí potenciál pri hľadaní kapitálu  na slovenskom trhu

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Denis Sedlák, MSc. - konzultant v oblasti startupov s dlhoročnými skúsenosťami z Venture Capitalovej sféry. Má bohaté skúsenosti s komplexným poradenstvom pre začínajúce firmy, nakoľko sám je spoluzakladateľom viacerých projektov. Silné stránky: networking, business development a selektívnosť životaschopných startupov.

KEDY

8.4.2021

09.00 – 11.00 hod.

KDE

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra : ap.nr@npc.sk tel.: 0918 199 865

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 7.4.2021, do 14.00 hod.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené