1_b.png

Podnikanie po koronakríze, ako rozbehnúť predaj cez e-shop

11.6. Podnikanie v čase po koronakríze - ako rozbehnúť predaj cez eshop_FB.jpg

 

Koronakríza zmenila v ekonomike všetko zaužívané. Získajte náskok pred konkurenciou, transformujte svoj biznis. Poradíme vám ako na to.  

ČO SA DOZVIETE?

 • ako diverzifikovať príjmy
 • ko byť bližšie k zákazníkom
 • aké technologické možnosti využiť pri tvorbe e-shopu
 • ako začať
 • na čo nezabudnúť

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

JUDr. Ing. Simona Kubán, PhD., ktorá podniká v oblasti digitálneho marketingu a je spolumajiteľkou renomovanej digitálnej agentúry SCR interactive. Agentúra je zakladajúci člen ADMA (Asociácia digitálnych a marketingových agentúr), získala viaceré prestížne ocenenia ako Awwwards, European Business Awards™, súťaž Digital PIE. SCR interactive patrí do top 15 % českých a slovenských Google partnerských agentúr a bola zaradená do programu Sales Guru – intenzívna podpora sales-u agentúry zo strany Google. V súčasnosti sa stará o viac ako 40 klientov, medzi ktorých patrí napr.: Kellys, Austrotherm, ABB, HPE, SOREA, Exisport, a iné.

KEDY?

11.6.2020, od 9:00 do 11:00 hod.

Ukončenie registrácie: 8.6.2020 do 13:00

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email rp@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP 

Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich emailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.