1_b.png

Podnikaj efektívnejšie a bez papiera

03.04.-Podnikaj-efektívnejšie_PREŠOV-(FB-cover).jpg

 

Ako zvládať pracovný tím, množstvo zákaziek, objednávok, ponúk a ešte aj komunikáciu s klientmi? Ako si poradiť s desiatkami úkonov, a pritom ísť v súlade s vlastným podnikateľským plánom bez zbytočného papierovania? Odpovede získate na našom seminári o efektívnom a ekologickom podnikaní!

ČO SA DOZVIETE?

  • aké uznávané nástroje efektívneho riadenia obchodného procesu poznáme
  • ako riadiť, vyhodnocovať a delegovať, a to všetko bez papiera
  • ako automatizovať komunikáciu s klientmi, a tým šetriť čas a peniaze
  • ako mať všetky obchodné informácie pod jednou strechou, a tak urobiť koniec so zdĺhavým hľadaním v papieroch
  • ako uchovávať dáta a záznamy bezpečne a bez rizika

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Peter Mochnaľ - dlhoročný implementátor a pracovník zákazníckej podpory firmy, ktorá úspešne pomáha implementovať riadiace nástroje do mnohých spoločností doma aj v zahraničí (firma implementáciou CRM systémov pomohla viac ako tisíc spoločnostiam).

KEDY?

3.4.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum

budova UniCentra

Kúpeľná 6, 2.posch.

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.4.2019 do 15.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci pod aktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené