1_b.png

Overte si svoj nápad!

18.06.-Overte-si-svoj-nápad_AP_NÁMESTOVO-(FB-cover).jpg

 

Obávate sa, že váš zaujímavý nápad zlyhá skôr, než ho premeníte na úspešný biznis? Môžete tomu predísť, ak ho postavíte na pevných nohách. Na našom workshope získate cenné informácie od človeka, ktorý ich nadobudol pri realizácii vlastného startupu.

NAUČÍTE SA

  • správne stanoviť hypotézy
  • sústrediť sa na problém, nie na riešenie
  • tvoriť otázky pre potenciálnych zákazníkov
  • používať nástroje a metódy na validáciu myšlienky
  • otestovať, či je produkt pre užívateľov zaujímavý

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Andrej Rybovič – spoluzakladateľ startupu MindBox VR (marketing, komunikácia s partnermi, predaj) sa viac ako sedem rokov venuje podpore rozvoja podnikania a je nadšencom nových technológií a nástrojov, ktoré využíva v každodennom pracovnom nasadení.

KEDY

18.06.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE

NOWORK.SK

(co-workingové centrum)

Štefániková 206/3, 3.poschodie

029 01 Námestovo

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.06.2019 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.